تیم رادیو گلچین لس آنجلس

 

 

 

 xxx  

 یاسمن گلچین – بنیانگذار رادیو گلچین لس آنجلس

 xxx
   

فرانک رضا زاده – مجری و گوینده

   

احسان نیک سرشت – گوینده

   

هستی‌ استریت – گوینده

 

بانو آناهیتا – گوینده

   

کیناز پروز – گوینده

   

بانو نگار – گوینده

   

بانو ندا – گوینده و محقق

   

لیلی شعبان زاده – مدیر داخلی‌ ، مجری و گوینده

 

   

بانو سوگل – محقق

   

 جناب ندیم – گوینده

 

   

 حمید رضا قاسمی – گوینده

 

 

بهرام افضلی – گوینده

 

 

 محسن راد – مدیر تولید

 

   

 بانو فریبا – گوینده

 

 

 نجمه گلچین – گوینده و محقق

 

 

مجید صابری – مجری و تدوینگر

 

 

 باران صابری – جوانترین هنرمند رادیو

 

   

 محسن امینی – مدیر روابط عمومی‌

 

   

 حامد جعفری – تدوینگر

 

   

 امید نادری – تدوینگر

 

 

 کیوان جلالی – مدیر کل مالی‌

 

   

 جناب صابر – گوینده و محقق

 

 

بانو سعیده – گوینده و محقق

 

   

بانو نسیم – گوینده و محقق

 

 بانو مهرو – گوینده

 

   

 بانو رستمی – گوینده

 

 

Radio Golchin LA