No Record Found

اسم نویسی و دریافت مقاله ها

مجموعه‌های درمانی ویدئویی با یاسمن گلچین EFT

با خرید مجموعه مورد نظر قادر خواهید بود شخصاً مشکلات خود را با کمک تکنیک معجزه گر “ای اف تی” همراه با یاسمن گلچین درمان کنید. هر مجموعه شامل فایل‌های ریلکسیشن، راهنمای نوشتاری و چندین ویدیو‌های متعدد انجام عملی‌ تکنیک همراه با یاسمن گلچین در مورد مشکل شما می‌باشد

مجموعه‌های درمانی در کشور ایران قابل تهیه نیستند

 

درمان بیخوابی

 

ریشه‌کن کردن هجوم افکار منفی‌ شبانه‌ تنها درمان

قطعی بی‌ خوابی‌ است که ….

دستیابی به موفقیت و ثروت

 

باورهای مخرب و محدود ذهن بزرگ‌ ترین مانع

موفقیت‌های شغلی‌ و مالی‌ ما می‌‌باشند …..

 

 

ریشه کن کردن

عصبانیت و خشمها

 

خشم، کینه و عصبانیت عامل اصلی‌ بیماری‌های

ذهنی‌ و جسمی‌ می‌باشد که ….. 

چاقی، کنترل و تعادل وزن

 

ناکامی در کم کردن دائمی وزن با رژیم‌های غذایی،

دارو یا ورزش بدلیل درمان نکردن ریشه چاقی می‌باشد …..

   

مشکلات زناشویئ و آموزشهای

قبل از ازدواج

 

اریشه معضلات زندگی زناشویی تنها مابین همسران نمی باشد

بلکه عمده اختلافات مربوط به شخصیت فردی هر

همسر بنا به گذشته ایشان می باشد….

 ترس از امتحانات و مصاحبه‌ شغلی‌

 

نگرانی، ترس و اضطراب احساسات مخربی هستند که تمرکز ذهنی‌ را مختل کرده و مانع موفقیت در امتحانات و همینطور مصاحبه‌های شغلی‌ …

 

اسم نویسی و دریافت مقاله ها

Copyright © 2013 Yasmin Golchin. All Rights Reserved.